قابل توجه  کارشناسان دانشکده ها: طبق تائید هیئت رئیسه محترم دانشگاه ؛ هفته ارزشیابی از 94/2/27 تا 94/3/2 می باشد. 

 

                     

  دانشگاه صنعتی شریف - سامانه آموزش - واحد انفورماتیک معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

 
   
 
 
 
رمز خود را فراموش کردم