به نام خدا

انتخاب واحد دانشجویان امروز از ساعت 18 تا 20 در سامانه‌ی انتخاب واحد و از ساعت 20 تا 6 صبح روز بعد در سامانه‌ی آموزش انجام می‌شود.

زمان‌بندی و راهنمای ثبت‌نام در این نشانی قابل مشاهده است.

 
   
 
 
 
ایجاد یا بازنشانی رمز عبور