:قابل توجه دانشجویان متقاضی اخذ پروژه کارشناسی 3 واحدی
.از این به بعد فرایند تعریف و اخذ پروژه کارشناسی از طریق سامانه آموزش انجام خواهد شد

 مطالعه راهنمای این فرآیند در آدرس اینترنتی زیر
http://www.sharif.ir/rules

       دانشگاه صنعتی شریف-معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- واحد انفورماتیک
 
 
   
 
 
 
رمز خود را فراموش کردم