پذیرش در دوره فرعی اقتصاد97- 1396 ویژه دانشجویان کارشناسی ورودی 1395

 لطفا روی آدرس ذیل کلیک و به قسمت" اطلاعیه " مراجعه نمائید.

http://vpaa.sharif.ir/home

   دانشگاه صنعتی شریف-معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- واحد انفورماتیک

 
   
 
 
 
رمز خود را فراموش کردم